Facebook

Kontakt

Alepartner Group Sp. z o.o.
Alepartner Group Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 lok. 132
00-844 Warszawa
NIP: 527-274-51-42
REGON: 362537969
KRS: 0000575898
 
Alepartner Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 132, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575898, NIP 527-274-51-42, REGON 362537969 o kapitale zakładowym w kwocie 100.000,00 zł (w całości opłacony).